Direct naar de inhoud van deze pagina

Dementie?


Dementie is een hersenaandoening die je langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van een ander. Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes waarvan Alzheimer het meest voorkomt.
Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Tussen 2015 en 2030 wordt een flinke stijging van het aantal mensen met dementie verwacht.
Voor de gemeente Eersel betekent dit een toename van ongeveer 350 naar circa 570 mensen. De periode voor en na de diagnose betekent voor degene met dementie en zijn of haar naaste omgeving een proces van veel onzekerheid, pijn, verdriet en eenzaamheid.
Hoe ga je om met geheugenverlies, een veranderend karakter, een wereld die steeds meer verwarrend en bedreigender wordt. Je verliest de regie over je leven. Dagelijkse dingen als sporten, boodschappen doen, het contact met je omgeving worden steeds moeilijker.
En wat betekent het als iemand van wie je zoveel houdt dit overkomt en je niet meer herkent? Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte, waarvan 6 jaar thuis.
Zij en hun naasten kunnen zo lang mogelijk kwaliteit van leven behouden als zij zich geaccepteerd gesteund en gekend voelen.

Hoe herken je iemand met dementie?

Alzheimer Nederland heeft een checklist gemaakt met signalen die kunnen wijzen op dementie. Let op: deze signalen kunnen ook een andere oorzaak hebben. Raadpleeg daarom altijd de huisarts.

1. Vergeetachtigheid

Een van de meest voorkomende symptomen is het vergeten van nieuwe informatie. Andere signalen zijn: het vergeten van belangrijke data of gebeurtenissen, dezelfde vraag telkens opnieuw stellen en afhankelijk zijn van spiekbriefjes of familie voor dingen die voorheen zonder hulp onthouden werden.

2. Problemen met dagelijkse handelingen
Gewone dingen gaan steeds moeilijker. Denk aan hobby's en de financiën regelen. Ook zaken die gepland moeten worden of in een bepaalde volgorde uitgevoerd, leveren problemen op. Zoals koffie zetten of een maaltijd bereiden.

3. Vergissingen met tijd en plaats
Het is normaal als iemand even niet weet welke dag het is of waarom men naar de keuken liep. Maar bij beginnende dementie gebeurt dit steeds vaker. Het besef van tijd wordt minder en uren lijken soms minuten. Ook het vinden van de weg wordt moeilijker. Iemand met dementie vergeet soms waar hij is en hoe hij daar gekomen is.

4. Taalproblemen
Met dementie kan het moeilijk zijn om een gesprek te volgen. Een persoon met dementie kan midden in een gesprek stoppen met praten en niet meer weten hoe hij verder moet of het voorgaande herhalen. Ook kunnen eenvoudige woorden worden vergeten en kan het moeilijker worden om op namen te komen. Bijvoorbeeld "waar is dat ding voor mijn haar?" als hij naar een kam zoekt. Praten gaat ook minder vloeiend.

5. Kwijtraken van spullen
Iemand met dementie kan spullen op vreemde plekken leggen, bijvoorbeeld een portemonnee in de koelkast of een boek in de oven. Hij raakt spullen kwijt en kan niet meer achterhalen waar hij ze gelaten heeft.

6. Slecht beoordelingsvermogen
Bij dementie wordt het steeds lastiger om situaties in te schatten en keuzes te maken. Iemand met dementie kan aanbiedingen slecht inschatten en grote sommen geld uitgeven. Ook bij het doen van boodschappen kan hij teveel kopen of spullen kopen die niet nodig zijn.

7. Terugtrekken uit sociale activiteiten
Hij kan problemen ondervinden bij hobby's en sport en het voeren van gesprekken. Hij trekt zich vaker terug en onderneemt minder dan voorheen. Ook kan hij urenlang voor de televisie zitten en veel langer slapen dan gewoonlijk. Voor een buitenstaander lijkt het luiheid of gebrek aan interesse. Maar het is een soort faalangst. Als hij niets doet, kan hij ook niets fout doen.

8. Veranderingen in gedrag en karakter
Het kan gebeuren dat het gedrag en karakter veranderen van iemand met dementie. Dat hij verward, achterdochtig, depressief of angstig wordt. Zonder duidelijke aanleiding wisselt de stemming: het ene moment rustig en opeens verdrietig of kwaad. Hij kan soms dingen doen die hij anders nooit deed.

9. Onrust
Een van de symptomen van dementie is onrust. Daardoor lijkt het of hij telkens iets zoekt, moet opruimen of iets anders moet doen. Dit constante gevoel van onrust en de neiging te lopen leidt vaak ook tot slaapproblemen.

10. Problemen met het zien
De hersenen krijgen moeite met het verwerken van hetgeen iemand met dementie ziet. Zo kan hij problemen krijgen bij het inschatten van afstanden.

Waar vind je meer informatie over dit onderwerp?

Tips, feiten, cijfers, nieuws en inspiratie zijn te vinden op:

www.dementievriendelijk.nl

www.alzheimer-nederland.nl

www.pgraad.com

www.dementiezorg.nl

Of bel de Alzheimer telefoon: 0800-5088