Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrijwilligerswerk, vergoeding en uitkering

Heel veel bewoners zijn als vrijwilliger actief. Daar zijn we trots op! En als je om je heen kijkt, of een keer door de hulpvragen kijkt, dan zie je dat vrijwilligerswerk in alle soorten en maten voor komt.

Als je vrijwilligerswerk doet, krijg je daar vaak veel voor terug. Voldoening, sociale contacten en gezelligheid, een mooi cv. Maar mag je vrijwilligerswerk doen als je een uitkering hebt? En hoe zit dat met een vergoeding voor je vrijwilligerswerk of je onkosten?

check

De belangrijkste punten op een rij.

Wanneer ben ik vrijwilliger volgens de Belastingdienst?
Je bent volgens de fiscus alleen vrijwilliger als je werkzaamheden verricht:

  • voor een organisatie die geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen of daarvan is vrijgesteld;
  • of als je voor een sportvereniging of -stichting actief bent als vrijwilliger;
  • voor amateurgezelschappen, zoals zangkoren of fanfares. Als je amateurgezelschap een zogenoemde inhoudingsplichtingenverklaring heeft, ziet de Belastingdienst je als vrijwilliger bij optredens.
  • voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals een goede doelen stichting, welzijnsorganisaties en culturele instellingen.

Je mag niet in dienst zijn bij zo'n organisatie en de werkzaamheden als beroep uitoefenen. En heel belangrijk, als je een vergoeding ontvangt, moet deze zo laag zijn dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Heb ik altijd recht op een vrijwilligersvergoeding of een onkostenvergoeding?
Nee. Organisaties zijn niet verplicht om jou een onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding te geven. De meeste organisaties zorgen er wel voor dat je de eventuele onkosten die je maakt, vergoed krijgt. Krijg je alleen een vergoeding voor gemaakte kosten, dan is deze vergoeding niet belast. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, papier, postzegels e.d. Daarbij heeft de Belastingdienst speciale regels opgesteld voor de maximale reiskostenvergoeding (zie website Belastingdienst).

Als je ook of alleen een vrijwilligersvergoeding krijgt, let dan op. De Belastingdienst maakt onderscheid in leeftijd (tot 23 jaar en 23 jaar en ouder) en er zijn grenzen gesteld voor de maximumvergoeding die je mag ontvangen (zie tabel Vrijwilligersvergoeding - maximumvergoeding).

vrijwilligersvergoeding 2019

Het kan ook zijn dat je geen uurtarief ontvangt maar een vergoeding per maand. Ook dan gelden de grenzen van maximumvergoeding per maand of jaar, zoals vermeld in de tabel.
Alle genoemde maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor je inzet. Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven. Kom je boven deze grens uit, dan moet je het totaal ontvangen bedrag met bonnen kunnen aantonen. Kortom, het is belangrijk dat je je administratie goed op orde hebt.
Meer informatie vind je ook op https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligersvergoeding

Mag ik vrijwilligerswerk doen, terwijl ik een bijstandsuitkering heb?
Ja, dat mag, maar er zijn wel grenzen gesteld voor de maximumvergoeding. Je wordt niet gekort op je bijstandsuitkering als de vergoeding voor vrijwilligerswerk maximaal €170 per maand is, met een maximum van €1.700 per jaar.

Let op: je moet altijd vooraf toestemming vragen aan je klantmanager bij de ISD als je vrijwilligerswerk wilt doen. Je vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

En als ik werkloos word of ben?
Als je al vrijwilligerswerk doet naast je betaalde baan, en vervolgens werkloos wordt, dan kun je gewoon doorgaan met je vrijwilligerswerk. Maar als je je actiever wilt inzetten als vrijwilliger of je wilt starten met vrijwilligerswerk, dan moet je eerst contact zoeken met het UWV. Het UWV toetst of er daadwerkelijk sprake is van vrijwilligerswerk. Je zoektocht naar een betaalde baan mag niet worden gehinderd door je vrijwilligerswerk. Ook hier geldt de maximale vrijwilligersvergoeding van €1.700 per jaar. Voor mensen met een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) uitkering gelden dezelfde maxima.

Het doen van vrijwilligerswerk kan je helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Je bouwt er een netwerk mee op, en het kan bijdragen aan voor werk relevante ervaring.

Benut je talent!

Meer informatie over vrijwilligerswerk en een uitkering vind je onder andere op de websites van Kempenplus, de Rijksoverheid en het UWV.