Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrijwilligersorganisaties en de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 van kracht. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe verordening over privacy van persoonsgegevens is van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Dat geldt zowel voor het bewaren van persoonsgegevens in digitale bestanden als voor gegevens die op papier staan. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder een vreemde daarbij kan. Iedere vrijwilligersorganisatie krijgt dus ook te maken met de AVG!

De NOV, de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk heeft een handig dossier opgesteld met een stappenplan en aanvullende informatie over de manier waarop jij jouw vrijwilligersorganisatie AVG-bestendig maakt. Onze tip: neem deze informatie goed door, en ga er tijdig mee aan de slag zodat je je gegevensbeheer op orde hebt als de AVG ingaat.