Direct naar de inhoud van deze pagina

VOG (verklaring omtrent gedrag)

Organisaties kunnen hun vrijwilligers verplichten om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), ook wel bekend als 'bewijs van goed gedrag', te overhandigen. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie.

Meestal is hiervoor een goede reden zoals bijvoorbeeld het werken met kwetsbare groepen of het verrichten van werkzaamheden met bepaalde verantwoordelijkheden. De meeste organisaties vergoeden deze VOG. Vraag ernaar bij de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet.

De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of je de VOG krijgt.
Je vraagt de VOG aan bij de gemeente of online via de website van Justis. Online aanvragen kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt zich heeft aangemeld bij COVOG (het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag). En de organisatie die de VOG van jou vraagt, moet daar je aanvraag digitaal voor jou hebben klaargezet.
Voor meer informatie over de voorwaarden die aan zowel de organisatie als aan de aanvrager worden gesteld, verwijzen we je graag naar de website van Justis.

Gratis VOG?

Elke vrijwilliger die werkt met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking kan een gratis VOG krijgen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG-regeling, moet de vrijwilligersorganisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de organisatie voor meer dan 70% uit vrijwilligers bestaan en mag de organisatie geen winstoogmerk hebben. Alle voorwaarden zijn hier terug te vinden.

Digitaal aanvragen

De gratis VOG kan alleen digitaal worden aangevraagd, dus niet via de gemeente.
Een vrijwilligersorganisatie moet in het bezit zijn van eHerkenning en de vrijwilliger moet een DigiD hebben. De aanvraag verloopt via een speciaal ontwikkeld systeem. Hierdoor wordt een vrijwilliger direct als zodanig herkend en hoeft hij of zij niet af te rekenen. Het indienen van een declaratie bij de vrijwilligersorganisatie is dan ook niet nodig.

Hoe werkt het aanvragen van een gratis VOG?

Het aanvragen van een gratis VOG verloopt volgens een vast stappenplan dat je via deze link kunt terugvinden op de website van Justis..

Meer informatie over het aanvragen van een gratis VOG vind je hier. Voor de procedure en het aanmeldformulier klik je hier.

Uitbreiding regeling gratis VOG

Vanaf 1 november 2018 wordt de regeling voor de gratis VOG uitgebreid, waardoor nog meer vrijwilligers gratis een VOG kunnen aanvragen. Iedere vrijwilliger die werkt met kwetsbare mensen, kan vanaf dan in aanmerking komen voor een gratis VOG, als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Alle informatie over deze uitbreiding van de regeling en de daaraan gekoppelde voorwaarden vind je via deze link op de website van Justis.