Direct naar de inhoud van deze pagina

Knegselse - Hulpaanbieder namens organisatie & Hulpvrager namens organisatie

Lid sinds: 22 juni 2015

Plaats:
Knegsel
Even voorstellen:
v.v. Knegselse Boys zoekt nog diverse vrijwilligers

De v.v. Knegselse Boys gaat het slot van het seizoen 2017/2018 in. Voor het seizoen 2018/2019 zijn er heel veel personen die op hun functie blijven zitten en diverse openstaande vacatures uit het verleden zijn reeds ingevuld en gaan vorm krijgen.
Maar helaas zijn er nog diverse vacatures die ingevuld kunnen en moeten worden. Graag willen we alle leden en vrienden van onze vereniging hiervan op de hoogte stellen.
Ben jij geïnteresseerd in een open staande functie of wil je zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.
Weet jij iemand die geïnteresseerd is in een open staande functie of wil hij/zij zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Waarom is dit voor iedereen van groot belang?
Een vereniging wordt gevormd door haar leden. Dat zijn in ons gevoel natuurlijke personen (mensen). Zij zijn lid omdat zij het doel steunen, of minimaal één van de doelen. De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering. Deze wordt doorgaans ten minste eenmaal per jaar gehouden; elk lid wordt daarvoor bij convocatie opgeroepen en is in de vergadering stemgerechtigd. Bij deze ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en nieuwe plannen. Ook legt het bestuur verantwoording af over het financieel beheer en wordt het bestuur ter zake gedechargeerd na controle (door een kascommissie). Maar de huidige bestuursleden kunnen het niet alleen af, ieders positieve bijdrage op welke manier dan ook is gewenst. Zowel voor het dagelijks bestuur maar ook voor de toekomst visie.

De vereniging is dus niet alleen gebaat bij een enthousiast bestuur, maar ook afhankelijk voor haar leden en hun een tomeloze positieve inzet. Dit kan zijn door mee te denken en mee te handelen naar het verbeteren van de diverse doelen of door de handjes mee uit de mouwen te steken bij een klus(je) dat geklaard moet worden. En deze mensen kun je nooit teveel hebben.

Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk.
Tegenwoordig worden vrijwilligers opgedeeld in 2 categorieën: nieuwe en klassieke vrijwilligers.
* De klassieke vrijwilliger is iemand die jarenlang in dezelfde organisatie een taak blijft uitvoeren. Zijn of haar motivatie wordt vaak gelinkt aan sociale aspecten. De vrijwilliger blijft bij de organisatie omdat de andere vrijwilligers vrienden zijn en omdat hij of zij al jaren hetzelfde doet. Deze vorm komt aan het begin van de eenentwintigste eeuw minder vaak voor dan de nieuwe vrijwilliger.
* De nieuwe vrijwilliger gaat eerder "shoppen" en neemt een engagement op met een specifiek doel (iets leren, een problematiek oplossen).
Naar beide soorten vrijwilligers zijn we op zoek voor de onderstaande functies/taken op korte en/of lange termijn:

* penningmeester
(takenpakket en duur in overleg)
* extra leden Sponsor comité
(takenpakket en duur in overleg)
* extra leden voor Dinsdagochtend ploeg
(takenpakket en duur in overleg)
* scheidsrechter voor junioren (op zaterdag) en senioren (op zondag)
(takenpakket en duur in overleg)
* trainer/coach 2e elftal (selectie elftal)
(takenpakket en duur in overleg)
* grensrechter 2e elftal (selectie elftal)
(takenpakket en duur in overleg)
* wedstrijd coördinator op zondag
(takenpakket en duur in overleg)
* ondersteuning PR comité
(takenpakket en duur in overleg)

Op onderstaande vacatures kan ook gereageerd worden maar is in minder urgent:
* extra leden voor Jeugdbestuur
(takenpakket en duur in overleg)
* extra leden voor Activiteiten comité
(takenpakket en duur in overleg)
* onderhoudsmedewerkers algemeen
(takenpakket en duur in overleg)
* jeugdtrainers en jeugdleiders zijn altijd welkom, dubbelle bezetting is nooit weg
(takenpakket en duur in overleg)
* dubbele bezetting op andere posities is ook nooit weg, dus staat jij vacature er niet bij, maar wil je wel iets betekenen dan kun je ook gewoon melden.

Ben jij geïnteresseerd in een open staande functie of wil je zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Weet jij iemand die geïnteresseerd is in een open staande functie of wil hij/zij zo adviezen kunnen geven laat dit dan weten aan iemand van hoofdbestuur.

Met sportieve groeten,

Bestuur v.v. Knegselse Boys
knegselseboys@hotmail.com

  • Deze gebruiker is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Eerselvoorelkaar
  • Knegselse is eerder via deze website geholpen

Knegselse
85% profielsterkte

Aangesloten bij: