Wél! Welzijn de Kempen

Adres
Eikenburg 2
Vestigingsplaats
Eersel
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://welzijndekempen.nl
Omschrijving
Wél! Welzijn de Kempen

Wél wil met haar inzet het zelfstandig wonen/functioneren, de maatschappelijke integratie en het welzijn van kwetsbare mensen bevorderen. Dit kunnen ouderen of mensen met een functiebeperking zijn, maar ook jonggehandicapten of chronisch zieken. Hulpbehoevendheid is niet gebonden aan leeftijd of specifieke groep. Ieder mens kan in een situatie terecht komen dat (tijdelijke) hulp of ondersteuning noodzakelijk is.

Wij vinden het belangrijk dat mensen mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Daarom ondersteunen en stimuleren wij mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs.
 We doen dit vanuit sociale bewogenheid en bevorderen dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken. Het gaat erom dat ieder mens meetelt (erbij hoort), meedoet (participeert) en meemaakt (beïnvloedt) en dat de (sociale) omgeving dit mogelijk maakt. De vraag van mensen staat centraal en is bepalend voor het aanbod van activiteiten en ondersteuning. Wij zijn kleinschalig en staan dicht bij mensen.

Onze expertise ligt in het mobiliseren en ondersteunen van vrijwilligers die informele zorg willen bieden. Onder deze belangrijke vorm van hulpverlening verstaan wij zelfzorg, mantelzorg, en ondersteunende voorzieningen en activiteiten.
Omgeving Hulpvraag omschrijving Type dienst
Eersel Taalmaatjes gezocht Gezelschap
Duizel Maatje gezocht met liefde voor tuinieren en buiten zijn Gezelschap
Eersel Maatjes gezocht Gezelschap
Eersel, Duizel, Knegsel, Steensel, Wintelre, Vessem Wilt u iets betekenen voor mensen in de laatste fase van het leven? Gezelschap
Logo van Wél! Welzijn de Kempen