Adviesraad Sociaal Domein Eersel

Adres
Lupine 11
Vestigingsplaats
Eersel
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Website
http://www.adviesraadsociaaldomeineersel.nl
Omschrijving
De Adviesraad Sociaal Domein Eersel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eersel met betrekking tot het beleid, de uitvoering en de evaluatie van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarbij ambieert de Adviesraad een Kempenbrede aanpak.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen, om zo een goede afspiegeling te zijn van de bevolking van de gemeente Eersel.
Logo van Adviesraad Sociaal Domein Eersel