Direct naar de inhoud van deze pagina

Interessante links

Op deze pagina vind je, in willekeurige volgorde, handige en nuttige links naar lokale, regionale en landelijke organisaties die direct of indirect met vrijwilligerswerk, welzijn en zorg te maken hebben. Staat jouw organisatiepagina er nog niet bij? Laat het ons weten.

Lokale websites:

www.eersel.nl - zorg, welzijn, onderwijs en sport
Op de website van de gemeente Eersel vind je allerhande informatie over de Wmo, jeugdzorg, welzijn inclusief vrijwilligerswerk en de participatiewet.

http://www.cjgplusdekempen.nl/
De totale jeugdhulp is sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn nu georganiseerd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+ De Kempen). Dat doet de gemeente Eersel samen met gemeente Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden.

www.isddekempen.nl
De vijf Kempengemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben een gezamenlijke sociale dienst. Dit is de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen. Op hun website tref je informatie over zorg en hulpmiddelen, geld en inkomen, werk, vrijwilligerswerk, regelingen en beleid, samenwerkende partners en nog veel meer.

www.gowwelzijnswerk.nl

Het GOW Welzijnswerk wil het zelfstandig wonen en functioneren, de maatschappelijke integratie en het welzijn bevorderen van kwetsbare mensen. Dat kunnen ouderen zijn, mensen met een functiebeperking maar ook jonggehandicapten en chronisch zieken. Zij mobiliseren en ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers en organiseren ondersteunende voorzieningen en activiteiten in Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden en Waalre.

www.mantelzorgdekempen.nl/eersel
Op deze website vind je een overzicht van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. Het aanbod is ingedeeld in: Voorlichting en Informatie, Individuele begeleiding, Lotgenotencontact, Ondersteuningsgroepen, Cursussen - Trainingen, Respijtzorg-Praktische hulp en Overig.

De website is gemaakt op initiatief van een groot aantal regionaal samenwerkende organisaties. Samen zijn zij actief in de Werkgroep Mantelzorg De Kempen. Deelnemers zijn onder andere de gemeente Eersel en GOW Welzijnswerk.

www.socialekaarteersel.nl
Op deze website kun je op eenvoudige wijze vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties terugvinden die in iedere kern van de gemeente Eersel actief zijn. Naast de contactgegevens vind je er ook de belangrijkste activiteiten van iedere organisatie.

www.wmoadviesraadeersel.nl
De Wmo Adviesraad Eersel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eersel met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

www.pmbeersel.nl
Dit is de website van het Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel. Deze organisatie behartigt de collectieve belangen van mensen met een beperking door deel uit te maken van de Wmo Adviesraad Eersel, maar ook door rechtstreekse contacten met de gemeente Eersel of andere instanties.

www.beursvloereerselbergeijk.nl
Dit is de website voor de gezamenlijke editie van Beursvloer Eersel en Bergeijk. De eerste vond plaats op 19 november 2015 in het Aquinohuis in Bergeijk.

Digitale gemeentegids
In de digitale gemeentegids vind je alle organisaties en verenigingen in de gemeente Eersel. Wijzigingen of aanvullingen in de gemeentegids Eersel kun je rechtstreeks doorgeven aan de uitgever van de gids, Akse Media. Stuur daarvoor een e-mail naar: redactie@aksemedia.nl. Vermeld hierbij duidelijk de wijziging of aanvulling en dat het om een wijziging voor de gemeentegids van Eersel gaat.

Websites van de dorpen in gemeente Eersel

De meeste kernen van gemeente Eersel hebben een eigen lokale website, vaak op initiatief van de lokale dorpsraden en leefbaarheidsgroepen of het lokale gemeenschapshuis. Op deze websites vind je allerhande informatie over de voorzieningen in de dorpen, de historie en het verenigingsleven. En natuurlijk kun je er ook terecht voor actuele informatie over de verschillende activiteiten in de dorpen.

Duizel: www.duizel.info

Eersel: www.eersel.info (website nog in bewerking)

Knegsel: www.knegsel.info

Steensel: www.steensel.info (website nog in bewerking) en www.dehollekes.nl

Vessem: www.vessem.info

Wintelre: www.wintelre.info

de dorpen

Regionale en landelijke websites

www.hoeverandertmijnzorg.nl
Het Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een speciale informatiewebsite gemaakt met de titel 'Hoe verandert mijn zorg?'. Daarop vindt u uitleg over de wijzigingen in de taken van gemeente en rijk.

www.mijnzorgkalender.nl
Deze site is een initiatief van diverse lokale dagbladen. Op de site vind je een kalender voor bijeenkomsten, open dagen en informatiebijeenkomsten over zorg en gezondheid.

www.oranjefonds.nl
Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Door steun van het fonds ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Daarnaast organiseren zij o.a. Burendag, NLdoet en de jaarlijkse Oranje Fonds collecte.

Vrijwilligerswerk.nl
Op de website van Vrijwilligerswerk.nl vind je leuk en interessant nieuws over vrijwilligerswerk.
Doe ook eens de vrijwilligerstest om te kijken wat voor soort vrijwilliger jij bent!

www.zorgbelang-brabant.nl
Voor iedereen in Brabant die te maken heeft met zorg. Of je nu patiënt, cliënt, mantelzorger bent of vanuit de jeugdhulp komt, hier vind je antwoord op je vragen.

www.mezzo.nl
Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.