3 Goede Doelenstichtingen zoeken nieuwe leden voor gezamenlijke Raad van Advies

3 Goede Doelenstichtingen zoeken nieuwe leden voor gezamenlijke Raad van Advies

Plaats:
Eersel-kom en Lindeakkers
Categorie:
Marketing, communicatie & PR, Bestuur & strategie, Toezicht & beheer
Geschikt voor:
onbetaalde hulp van een vrijwilliger
Tijdsbesteding:
soms
Tip anderen via:

Drie Thomas stichtingen zoeken samen nieuwe leden voor de Raad van Advies.
Deze drie zusterstichtingen zetten zich samen in voor kansarme kinderen en jongeren in het zuiden van India. Het gaat voornamelijk om meisjes vanwege hun achtergestelde positie. De stichtingen werken in Nederland met vrijwilligers die zich geheel belangeloos inzetten. In India wordt samengewerkt met een professioneel geleide congregatie van toegewijde zusters.
Elke stichting werkt vanuit zijn eigen doelstelling namelijk:
• De Thomasstichting voor Jongeren geeft financiële ondersteuning voor het
levensonderhoud van de kinderen die verblijven in de kindertehuizen.
• De Stichting Thomas Bouwprojecten werft gelden in Nederland en realiseert projecten om scholen en kindertehuizen te bouwen. Goed onderwijs en onderdak, alsmede veiligheid en hygiëne zijn belangrijke doelen.
• De Thomas Foundation for MicroCredits verstrekt renteloze studieleningen aan jonge studenten met als doel het stimuleren van deelname aan beroepsopleidingen en bevordering van ondernemerschap ten behoeve van jonge vrouwen.
De overkoepelende Raad van Advies functioneert als klankbord, adviseur en kritisch toezichthouder van de drie stichtingen. De Raad bestaat momenteel uit 4 leden en komt circa 3 keer per jaar bijeen voor een vergadering met één of meerdere stichtingen. Taken van de Raad van Advies omvatten onder meer de financiële beoordeling van de jaarrekening en het (gevraagd en ongevraagd) adviseren van de besturen met betrekking tot beleid, uitvoering en financiën . Sfeer en wijze van
omgang tussen de stichtingen en de raad zijn prettig, gemoedelijk en professioneel.
Belangrijke overwegingen voor de benoeming van nieuwe leden:
- Affiniteit en bij voorkeur ervaring met ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en het werk van de Thomas stichting in het bijzonder
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten; evenwicht in actieve betrokkenheid en bestuurlijke afstand
- Het vermogen en de instelling om als klankbord te fungeren voor de besturen van de stichtingen
- Betrokkenheid bij (o.a. financiële, maatschappelijke en internationale) ontwikkelingen en deze weten te vertalen in kansen voor de drie stichtingen
- Bereidheid om een ambassadeursrol te vervullen ten einde de doelstellingen van de Thomas stichtingen op een actieve wijze te realiseren
- Relevante ervaring, deskundigheid, achtergrond in bijvoorbeeld:
Ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, India (sociaal, cultureel, politiek), goede doelen en fondsenwerving, bouwen in ontwikkelingslanden en tropische gebieden, Microkrediet, netwerk in het bedrijfsleven en/of organisatie voor internationale samenwerking
Meer informatie over onze stichtingen vindt U op [website verborgen]/ en
[website verborgen]/.

  • De hulpvraag van Secretariaat is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Eerselvoorelkaar
Laat Secretariaat weten dat je interesse hebt Ik wil helpen
Geplaatst door:
Profielfoto van Secretariaat
30% profielsterkte
  • De hulpvraag van Secretariaat is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Eerselvoorelkaar
Geschikt voor:
onbetaalde hulp van een vrijwilliger
Tijdsbesteding:
soms

Meer hulpvragen van Secretariaat namens StichtingThomas Bouwprojecten

  Omschrijving van de hulpvraag Plaats Categorie
  Bestuurslid PR + Communicatie Eersel-kom en Lindeakkers Marketing, communicatie & PR, Bestuur & strategie, Digitaal & IT