Counselling als steuntje in zware tijden / Counselling as support during hard times

Counselling als steuntje in zware tijden / Counselling as support during hard times

Plaats:
Duizel
Categorie:
Gezelschap
Aangeboden door:
een vrijwilliger
Tip anderen via:

Ik wil mijn hulp aanbieden als stress-counsellor in opleiding, aan mensen die werk-gerelateerde problematiek ondervinden zoals burnout, seksuele intimidatie of pesten. Of als er sprake is van stress bij rouw en verlies (verlies van een persoon, verlies van werk etc.) of privé problemen.

I would like to offer my support as trainee stress counsellor, to people who have work-related issues such as burnout, sexual intimidation or bullying. Or in cases of stress due to bereavement (loss of a person, loss of work etc.) or private issues.

Het beroep counsellor is in Nederland nog redelijk onbekend. Dit vergeleken met Engeland en Amerika waar het beroep geheel ingebed is in de samenleving. Als counsellor stel ik geen diagnose maar verken samen met de cliënt wat de onderliggende patronen zijn van het probleem en onderzoek met hem/haar waar in het verleden het probleem kan zijn ontstaan. Daarna wordt bekeken hoe de onderliggende oorzaken en patronen kunnen worden gewijzigd om tot een volgende stap te komen. In de laatste fase wordt samen met de cliënt bekeken hoe deze met behulp van nieuwe strategieën bepaalde dingen anders kan doen in de toekomst. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en krachten van de cliënt en hij/zij wordt uitgedaagd diens grenzen te verleggen.

The profession of counsellor is not yet well-known in the Netherlands. This is different in England and America where this profession is fully integrated in society. As a counsellor I don’t make a diagnosis but with the client I explore what the underlying patterns of the problem could be and together we investigate what could have been the origin of the problem. After that we explore how the underlying causes and patterns can be changed to reach a way forward. During the last phase we discuss how, with the help of new strategies, certain things can be done differently in the future. We look at the possibilities and strengths of the client and they will be challenged to push their boundaries.

De sessies duren normaal een uur en zijn gratis; het gaat om ongeveer 6 sessies en deze zijn online of face-to-face. Ben je geïnteresseerd, stuur mij dan een bericht, zodat we een kennismakingsafspraak kunnen maken.

Sessions are normally an hour and will be for free; there will be about 6 sessions and they can either take place online or face-to-face. If you’re interested, please send me a messageso we can arrange an introductory meeting.

  • Het hulpaanbod van Ivonne is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Eerselvoorelkaar
Laat Ivonne weten dat je interesse hebt Stuur een bericht
Tip anderen via:
Geplaatst door:
Profielfoto van Ivonne
90% profielsterkte
Geplaatst door:
Profielfoto van Ivonne
  • Het hulpaanbod van Ivonne is bekeken door de helpdesk
  • Deze persoon staat ingeschreven op Eerselvoorelkaar
Aangeboden door:
een vrijwilliger