Direct naar de inhoud van deze pagina

Dementievriendelijke gemeente

Hoe maken we het leven van mensen met dementie en hun naasten gemakkelijker?

Mensen met (beginnende) dementie wonen steeds langer thuis.
Je kent vast iemand in je eigen familie of daarbuiten met dementie. Iedereen, van gemeente tot bank, van buurman tot ondernemer, van politie tot vereniging, kan iets doen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie (en hun naasten) een volwaardig lid van onze samenleving zijn.

Gemeente Eersel wil dan ook graag een dementievriendelijke gemeente worden. Maar dat kan de gemeente niet zonder steun. Daarom heeft de gemeente in 2015 met diverse partners een intentieverklaring ondertekend om dit samen te bereiken.
En natuurlijk kun je dit doel ook zelf ondersteunen, als bewoner, organisatie of bedrijf. Enkele voorbeelden tref je in het tabblad Helpen?

logo dementievriendelijke gemeente Eersel

Wat is een dementievriendelijke gemeente?

Een dementievriendelijke gemeente:

 • faciliteert dat mensen met dementie zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen, meetellen, meedoen en zich veilig voelen.
 • draagt bij aan kennisoverdracht over de ziekte, geeft tips over het signaleren, accepteren, helpen en zorgen voor.
 • verhoogt de levenskwaliteit van de persoon zelf en ondersteunt zijn omgeving zoals mantelzorgers, familieleden en vrienden.
 • organiseert activiteiten om bewustzijn en begrip te creëren en waar nodig het taboe te doorbreken: bij sport- en cultuurverenigingen, het Alzheimer Café, informatieavonden, trainingen, ontmoetingen et cetera.

Speerpunten zijn:

 • taboe doorbreking
 • het geven van een stem aan mensen met dementie
 • deskundigheidsbevordering, signalering en het omgaan met dementie
 • ontmoetingen tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers en overige burgers in de eigen wijk of binnen verenigingen
 • actieve deelname aan de samenleving
 • voorzieningen ter ontlasting van de mantelzorgers
 • vrijwillige inzet.

Aan de slag

Werkgroep, werkplan en activiteitenkalender
Om ervoor te zorgen dat de gemeente ook daadwerkelijk dementievriendelijk wordt, stelt een speciaal daarvoor samengestelde werkgroep ieder jaar een werkplan op. Via deze link komt u bij het werkplan waarin de diverse activiteiten kort worden benoemd.
De pagina activiteiten geeft uitgebreide informatie over zowel de vaste activiteiten als de incidentele en nieuwe activiteiten die geboden worden dit jaar.

Contact

Op deze pagina's houden we iedereen op de hoogte van de activiteiten die worden ondernomen om daadwerkelijk een dementievriendelijke gemeente te zijn.
Heb je hier vragen over? Of heb je suggesties voor activiteiten, of wil je als organisatie iets betekenen voor de doelgroep mensen met dementie of hun mantelzorgers? Neem dan contact op met Trudy van Hoef van de gemeente Eersel.
Zij is telefonisch bereikbaar (telefoonnummer 0497-531376) en via e-mail: t.vanhoef@eersel.nl.


Op weg naar een dementievriendelijke gemeente Eersel